متن دلخواه خود را اینجا بنویسید
  • Info@bineshezendegi.com
  • 02188686141-02186127296

روان درمانی فردی

درمان انواع اختلالات بالینی
• اختلالات افسردگی
اختلال افسردگی اساسی
اختلال افسردگی پایدار (مداوم)
اختلال افسردگی ناشی از مصرف مواد
اختلال افسردگی ناشی از بیماری های جسمی

• اختلالات اضطرابی
اختلال اضطراب جدایی
فوبی خاص
فوبی اجتماعی
اختلال وحشت زدگی یا بیماری پنیک

• اختلالات وسواس فکری- عملی و اختلالات مرتبط
اختلال وسواس فکری- عملی
اختلال بد شکلی بدن
اختلال احتکار
اختلال کندن مو
اختلال کندن پوست

• اختلالات دوقطبی و اختلالات مرتبط
اختلال دوقطبی نوع 1
اختلال دوقطبی نوع 2
اختلال ادواری خویی

• اختلالات مرتبط با آسیب و عوامل استرس زا
اختلال استرس حاد
اختلال استرس پس از حادثه
اختلالات سازگاری و غیره

• اختلالات علایم جسمانی و اختلالات مرتبط
اختلال تبدیلی
اختلال ساختگی

• اختلالات تغذیه و خوردن
اختلال هرزه خواری
اختلال بی اشتهایی عصبی
اختلال پر اشتهایی عصبی
اختلال پرخوری
• اختلالات دفع
اختلال بی اختیاری ادرار
اختلال بی اختیاری مدفوع

• اختلالات خواب و بیداری
اختلال بی خوابی
اختلال پرخوابی
اختلال حمله خواب
اختلالات خواب مرتبط با تنفس
اختلال کابوس
اختلال ریتم شبانه روزی خواب و بیداری و غیره

• اختلالات جنسی
اختلال کژکاری های جنسی
اختلال ملال جنسی
اختلال نابهنجاری های جنسی

• اختلالات اخلالگر، کنترل تکانه و سلوک
اختلال نافرمانی و لجبازی
اختلال آتش افروزی
اختلال دزدی بیمارگونه
اختلال سلوک

• اختلالات عصبی شناختی
اختلال دلیریوم
اختلال عصبی- شناختی عمده
اختلال عصبی- شناختی خفیف
• اختلالات تجزیه ای (گسستی)
اختلال هویت تجزیه ای
اختلال یاد زدودگی تجزیه ای
اختلال مسخ شخصیت/ مسخ واقعیت

• اختلالات اعتیادآور و اختلالات مرتبط با مواد
اختلال مصرف مواد
اختلال مسمومیت مواد
اختلال ترک مواد

• اختلالات شخصیت
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خودشیفته
اختلال شخصیت اجتماعی
اختلال شخصیت وابسته
اختلال شخصیت وسواسی

با توجه به ماهیت مشکل مراجعه کننده از رویکردهای مختلف درمانی استفاده می کنیم.
رویکردهای درمانی
• رفتار درمانی شناختی (CBT)
• رفتار درمانی (BT)
• رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
• روان پویشی (ISTDP)
• پذیرش و تعهد (ACT)
• ذهن آگاهی (Mindfulness)
• طرحواره درمانی
• درمان مبتنی بر فراشناخت (MCT)
• بازی درمانی
• گروه درمانی
• خانواده درمانی

صفحه اینستاگرام مرکز

به روزترین مطالب روانشناسی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@bineshzendegi.com

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه - 14:00 - 21:00

سعادت آباد،پایین تر از میدان کاج

نبش خیابان 27،پلاک4،واحد6